Välkommen till Björkö Samhällsförening

Denna hemsida drivs av Björkö Samhällsförening, en förening som har funnits i många år och som arbetar för en fungerande och trivsam miljö på vår vackra ö. Vi vänder oss både till bofasta och besökare och vår ambition är att du här skall kunna få aktuell information om vad som händer på Björkö och vad Björkö kan erbjuda när det gäller service, upplevelser mm.

Klicka gärna runt på de olika länkarna och ta del av vad Björkö har att erbjuda och vad Björkö Samhällsförening arbetar med!

Medlemsavgiften för år 2017 är 100:-. Inbetalningskort kommer med mars-utgåvan av Björkö-Nytt.
Med ditt medlemsskap kan vi:

  • Hävda Björkös position i kommunen
  • Hålla Björkö med en egen tidning – Björkö-Nytt
  • Administrera denna hemsida och därmed ha en öppen demokratisk verksamhet
  • Arbeta för att göra Björkö till en trivsamt samhälle att leva i!

Du är välkommen som medlem!

På gång

Samrådsmöten för Översiktsplan för Öckerö Kommun:

Kommunen har tagit fram förslag till ny översiktplan för hela kommunen och nu vill vi samråda den med dig! Vi kommer att genomföra en rad samrådsmöten med fokus på de olika öarna, ett för Nordöarna & Hälsö, ett för Öckerö, ett för Hönö, ett för Fotö och ett för Björkö-Grötö-Kalvsund.

11/1 Fokus: Grötö, Kalvsund och Björkö

16/1 Fokus: Hönö

24/1 Fokus: Fotö

Exakta tider och plats för samråden kommer annonseras på kommunens hemsida i evenemangskalendern samt på kommunens Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Anmäl dig till samråden och ange vilket samråd du önskar delta på:

Mail: oversiktsplan@ockero.se

Samrådsmöte om Centrala Björkö på SeaSide

Tisdag 10/10 är du välkommen till SeaSide kl. 17-19 för att diskutera samrådet om Centrala Björkö (fd Skarviksskolan, Björkängen och intilliggande område)

Anmäl dig på Öckerö kommuns hemsida!

 

Brev från Björkö Skolverk till Barn- och Utbildningsnämnden

Här finns brevet som skickades i december 2012 från Björkö Skolverk till Barn- och Utbildningsnämnden, tillsammans med ca 200 namnunderskrifter:

En ny skola på Björkö