Välkommen till Björkö Samhällsförening

Denna hemsida drivs av Björkö Samhällsförening, en förening som har funnits i många år och som arbetar för en fungerande och trivsam miljö på vår vackra ö. Vi vänder oss både till bofasta och besökare och vår ambition är att du här skall kunna få aktuell information om vad som händer på Björkö och vad Björkö kan erbjuda när det gäller service, upplevelser mm.

Klicka gärna runt på de olika länkarna och ta del av vad Björkö har att erbjuda och vad Björkö Samhällsförening arbetar med!

Medlemsavgiften för år 2018 är 100:-. Inbetalningskort kommer med mars-utgåvan av Björkö-Nytt.
Med ditt medlemsskap kan vi:

  • Hävda Björkös position i kommunen
  • Hålla Björkö med en egen tidning – Björkö-Nytt
  • Administrera denna hemsida och därmed ha en öppen demokratisk verksamhet
  • Arbeta för att göra Björkö till en trivsamt samhälle att leva i!

Du är välkommen som medlem!

På gång

Brev från Björkö Skolverk till Barn- och Utbildningsnämnden

Här finns brevet som skickades i december 2012 från Björkö Skolverk till Barn- och Utbildningsnämnden, tillsammans med ca 200 namnunderskrifter:

En ny skola på Björkö